Sulama Birlikleri Süreç Yönetimli Otomasyon Sistemi

Sulama Birlikleri Süreç Yönetimli Otomasyon Sistemi


Süreç yönetimli otomasyon sistemi sulama birliklerinin Sulama Birliği Yazılımları ve CBS altyapısını merkezi bir veritabanında oluşturmak ve karar destek mekanizmalarını belirli bir süreçten geçirerek daha verimli ve daha doğru çalışabilir noktaya çekmeyi hedefler.

1. BELSOFT SULAMA SİSTEMİ PROJESİ NEDİR?

Belsoft Bilişim tarafından üretilmiş olan süreç yönetimli otomasyon sistemi; modern ara yüzü, yenilikçi ve sürdürülebilir altyapısı, iş ve insan odaklı tasarımı ile sulama birliklerine özel bir yönetim platformu sunar.

Sulama Birlikleri Süreç Yönetimli Otomasyon Sistemi; Sulama Birlikleri’ne geniş kapsamlı bir bakış açısı kazandırarak, kurumda yapılması planlanan her bir işe uygun, kural bazlı ve hızlı çözümler üretir. İçinde barındırdığı modülleri sayesinde Sulama Birlikleri’ne yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunar.

Sistem içeriğindeki yazılımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) entegrasyonları ve hidrolik modellemesi ile sulama beyanlarının yönetimini, işletme haritalarının çıkarılmasını, sahada tabletle yapılan işlemler ile farklı analizlerin tek bir ara yüz ile görüntüleyerek mekânsal ve sözel verilerin ortak bir platformda yönetilmesini ve doğru kararlar alınmasını sağlar.

Sulama Birliği Yönetimi ve CBS altyapısının entegre çalışması sayesinde, parsel bazında yönetim sistemi oluşturularak, her parsel için beyanlar analiz edilerek, beyan işlemleri ve sulama işlemleri ile ilgili kaçaklar kontrol altına alınmış olur. Bu altyapı sayesinde, Sulama Birlikleri’nin uzaktan yönetimi ile işletme maliyetlerinin ciddi oranda azaldığı görülmüştür.

Üyelik sistemi ile çalışan sulama birlikleri ve kooperatifleri için özel olarak hazırlanmış olan bu program sayesinde, sulama birlikleri baştan sona bütün sürece hâkim olmaktadır. Bu sistem ile birlikte sulama yapan üyelerin, hangi ürünleri ektiği, ekilen bu ürünler için ne zaman tahakkuk geçtiği, borçları, tahsil edilen ücretleri, gecikme faizleri gibi birçok işlem çok kolay bir şekilde takip edilmektedir. Ayrıca haritalandırma özelliği sayesinde, her bir arazinin Google harita üzerindeki yeri, (ada, parsel ve koordinat konum bilgileri) uydu takip sistemi ile takip edilmektedir.

2. BELSOFT SULAMA SİSTEMİNİN SULAMA BİRLİKLERİ AÇISINDAN PROJE KAZANIMLARI?
 • Sulamanın anlık olarak izlenmesi
 • Sulama yapılan ve yapılmayan parsellerin analizi
 • Sulama oranı istatistiklerinin çıkarılması
 • Yıllara göre sulama yapılan ve bırakılan su miktarı analizleri
 • DSİ’den talep edilecek yıllık su miktarının, önceki yıl analizleri baz alınarak yapılması
 • Ekim oranları ve türü analizi
 • Hasat ve verim analizleri yapılarak, verimliliğin arttırılması için çiftçilere danışmanlık yapılması
 • Gelir Ve Tahakkuk makbuzunun programdan çıktısının alınabilmesi.
 • Geçmiş Yıllara ait kayıtların ayrıntılı olarak tutulabilmesi.
 • Sulama yapılan bitkinin türüne, adrese(mevkie), tarihe ve saate göre çok yönlü raporların alınabilmesi
 • Yılsonu genel raporlamaları da, büyük veri oluşturmalarına rağmen, oldukça kısa sürede, kolaylıkla alınabilir.
 • Toplam ekim yapılan arazi, kısmen ekim yapılan arazi ve ekim yapılmayan arazi raporlamaları da mevcuttur.
 • Sulama ücretlerine otomatik olarak taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme oranı ve ödeme tarihleri, Sulama birliklerinin istekleri göz önüne alınarak ve yasal mevzuata göre güncellenebilmektedir.
 • Zamanında ödenmeyen borçlar ile alakalı olarak, belirtilen oranda gecikme bedeli tahakkuk ettirilebilir.
3. BELSOFT SULAMA SİSTEMİNİN PROJE HEDEFLERİ:
 • Coğrafi Bilgi Sistemi ile oluşturabilecek işletme haritalarının çıkarılması
 • Plansız ve verimsiz su dağıtımının önüne geçilmesi ve sulamanın planlanabilmesi
 • Sulama mevsiminden önce, sulama alanının su ihtiyacının belirlenebilmesi ve su kaynağı ile karşılaştırılması yapılarak, planlı su dağıtım listelerinin çıkarılabilmesi
 • Aynı su miktarı ile daha fazla verim alınabilmesi için analizlerin yapılabilmesi
 • Topraktaki nem ve bitki su ihtiyaçlarının detaylı veri analizi yapılarak, gereğinden fazla ve gereğinden az sulamanın önüne geçilmesi
 • Sulama oranlarının ve veriminin arttırılması
 • Bitki deseni analizinin yapılması
 • Sulama alanında kullanılacak olan ilaç ve gübre analizlerinin yapılabilmesi
 • Karar destek mekanizmalarının çalıştırılması için coğrafi ve grafik analizlerin yapılabilmesi.
 • Yönetim Bilgi Sistemi Bileşenleri
 • Mobil Sulama Beyan Uygulaması
 • Yönetici Karar Destek Uygulaması
4. PROJEMİZ HANGİ YENİLİKLERE SAHİPTİR - PROJENİN BENZER PROJELERDEN FARKI NEDİR?
 • Projemizi farklı kılan en önemli özelliklerin başında hız gelmektedir. Benzer sistemlere oranla çok daha hızlı işlemlerin yapıldığı, milyonlarca veriyi barındıran raporların çok kısa sürede çıkarıldığı bir sistem sunmaktayız. Modern yazılım dilleriyle geliştirilen sistemimiz, eski yavaş yapılardan arındırılarak, her bir işlevi, hız testinden başarıyla geçmiştir.
 • Sulama Birlikleri’ne modern ve dinamik bir ara yüz sunmaktayız. Kullanıcı sekme özelliğine sahip bu tasarımda, aynı anda birden fazla sayfada işlem yapabilme olanağına sahip olmaktadır.
 • Menü kısmı, kullanıcı hangi sayfada olursa olsun, dinamik olarak elinin altında bulunmakta olup başka bir sayfaya gitmek istediği zaman, ana sayfaya gelmeden0 bulunduğu sayfadan başka sayfalara kolaylıkla geçiş yapabilmektedir.
 • Yazı fontu, tema renk seçenekleri ve görsellik açısından en ince ayrıntısına kadar düşünülen bu proje ile her yaş grubu dikkate alınmıştır. Gözleri çok yorulan kullanıcılar için koyu renk teması, küçük yazıları okumakta zorlananlar için de yazı fontunu büyütme gibi tema ayarlama özelliklerini sunulmaktadır.
 • Modern raporlama sistemleri ile hem pdf hem excel-csv raporlamalar alınabilmektedir.
5. ENTEGRASYON SÜRECİ NASILDIR

Entegrasyon süreci, oldukça kolay ve pratik bir süreçten oluşan bir işlemler bütünlüğüdür. Ekiplerimiz öncelikle analizlerini yapmak için birliklerinize gelir ve gerekli incelemeleri yaparlar. Daha sonra anlaşma dâhilinde veri tabanınızın bir kopyası alınır ve bu veri tabanınızı kendi sistemimizle uyumlu halde çalışmasını sağlamak için bir çeviri işlemi yapılır. Bu işlemler bittikten sonra veri tabanınız, yeni ara yüzümüze entegre edilir ve sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz.

BU SİSTEME GEÇİŞ YAPTIĞIM TAKDİRDE VERİ KAYBI YAŞAR MIYIM?

Kesinlikle hiç bir veri kaybınız olmaz. Ekiplerimiz, her bir verinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir anlayış ile çalışmaktadır. Eski sisteminizdeki bütün veriler, yeni sisteme tek bir veri kaybı olmaksızın aktarılır.