Mavi Kart Otomasyon Sistemi

Mavi Kart Otomasyon Sistemi


Mavi Kart, motorlu deniz taşıtı atıklarının, dijital olarak takibi için hazırlanmış bir sistemdir.

MAVİ KART NEDİR?

Küçük deniz araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi, bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları ile atık kabul tesislerince alınan atıkların, manyetik bir kart vasıtasıyla online takibini sağlayan bir gemi atık takip sistemidir.

NEDEN GEREKLİDİR?

Belsoft Bilişim sistemleri tarafından üretilen ve geliştirilen Mavi Kart Otomasyon Sistemi, Bakanlıkça yürürlüğe konan Türk deniz yetki alanlarında, atık alım gemileri, balıkçı barınakları, yat limanları ve buna benzer kıyı tesislerinde verilen atık alım hizmetine istinaden,  atık miktarı ve türüne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu ücret karşılığında mavi kart kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede atıkların takip edilmesi sağlanmaktadır. Bu sistem ile, gemilerde ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile atığın
hangi kıyı tesisine verildiği web ortamında online olarak izlenebilmektedir.