Süreç Yönetimli Belediye Otomasyon Sistemi

Süreç Yönetimli Belediye Otomasyon Sistemi


Belsoft Bilişim Sistemleri tarafından modern teknolojilere bağlı olarak yazılan Süreç Yönetimli Belediye Otomasyon Sistemi, belediyeler için güçlü bir yönetim platformu sunan uygulamalar bütünüdür. İçeriğinde yer alan yenilikçi ve sürdürülebilir mimarisi ve modern ara yüzü ile kullanıcıya birçok kolaylık ve özellik sunmaktadır. Yıllardır sektörde edinmiş olduğu birikim ve yeni teknolojileri yakından takip eden misyonunun ürünü olan bu yönetim platformu, Entegre Süreç Yönetimi’nin geldiği son noktadır.

 

 

    Süreç Yönetimli Belediye Otomasyon Projesi, tüm modülleri ile iş süreçlerine hâkim olan, kullanımı kolay, çalışanların performanslarının ölçülebildiği, kurumun ihtiyaçlarına göre modüllerin şekillendirilebildiği web tabanlı bir belediye yazılımıdır. Süreç sahibi, kimin neyi nasıl yaptığını, süreçte rol sahiplerinin kim olduğunu, bir işlemden önce neler yapıldığını, sonraki adımın ne olduğunu, işbirliği ve iş bölümü gibi alanları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir tıkanıklık oluştuğunda, süreçteki tıkanıklığın nerede olduğu tespit edilmekte olup; ihtiyaç duyulması halinde yeni süreç adımları eklenebilmekte ya da çıkarılabilmektedir. Böylelikle izlenebilir ve raporlanabilir bir süreç hayata geçirilmiş olur. İş zekâsı sayesinde, süreç içerisindeki bir sonraki adımın hangi personelle ilgili olduğunun tespiti yapılabilmekte ve süreç içerisinde zaman kaybına uğramadan iş akışı hızlı bir şekilde devam etmektedir.

 

 

 

 

  Süreç Yönetimi ile süreçlere performans göstergesi ve hedefler eklendiği için, belediyelerdeki hiyerarşik yapı içerisinde yönetilmeye çalışılan sürecin, amaca uygun yönetilmesi sağlanmış olmaktadır. Süreç analizinde hedefin gerçekleşmesine engel teşkil edecek alanlar rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Bu proje ile süreç yönetiminin belediyelerde uygulanmasının mümkün olduğu, çalışan personelin performans artışı sağladığı,  değer katmayan ve sürekli tekrarlanan faaliyetlerin ayıklandığı, yöneticinin süreç içerisinde aksayan kısımları tespit edilebildiği görülmüştür.